Madrass/Overmadrass

Det første året med barn handler mye om å få barn til å sove, og du bør derfor tenke godt over dette valget. En barnekropp stiller ikke like store krav til underlaget som en voksenkropp. Det er likevel viktig for babys søvn at den ligger behagelig, og at selve madrassen støtter barnets kropp. 

Ny, fast og ren
Madrassen til spedbarnet bør ikke være slitt, gammel eller myk.

Landsforeningen Uventet Barnedød (LUB) anbefaler at madrassen er fast og hard slik at barnet ikke risikerer å få nesen gravd ned i madrassen dersom barnet snur seg over på magen. En myk madrass kan i en slik situasjon skape dårlige pusteforhold og dermed gi noe økt risiko for krybbedød. Generalsekretær i LUB, Trond Mathiesen sier dette;

– Vi får ofte spørsmål om babyen kan arve madrassen til en eldre søsken. Til det er svaret at det kan man gjøre så fremt madrassen ikke er slitt, myk eller skitten.

Rester av babyoppkast, urin og avføring kan gi en uheldig oppblomstring av bakterier. Dersom barnet ligger på magen og puster inn bakterier kan det forårsake en immunstimulering i luftveiene med feberstigning og forstyrrelser i åndedrettsreguleringen. Kombinert med en genetisk defekt kan dette i ytterste konsekvens forårsake død. Det er derfor viktig at madrassen er ren og at man bruker et vaskbart trekk, forteller Mathiesen. Han avslutter med å si at madrassen ikke er årsaken til at noen barn dør i krybbedød. Risikofaktorer som mageleie, overoppheting, uforsvarlig samsoving og nikotin/røyking har større betydning. Dersom slike risikofaktorer er til stede er det også mer farlig å bruke gamle, slitte madrasser da flere risikofaktorer samvirker og forsterker risikoen.