HELSETEAM

Velkommen til Babble Helseteam!

Teamet består av sykepleier og jordmor.
Dette er et lavterskeltilbud som vi håper dere vil benytte dere av!

- Lisbet Nordsveen Moe er utdannet jordmor.
- Gine Camilla Bjørnebo er utdannet sykepleier.
Sammen skal vi gi det lille ekstra!

Vi vil tilby:

  • Veileding
  • Samtaler
  • Kurs
  • Hjemmebesøk
  • Tema time
  • Veiledning for barselsgrupper

Følg oss på Facebook.