Sikkerhet

Det kan virke overveldende når en skal sikre sitt hjem slik at barnet kan være trygg i hjemmet. Vårt råd er å følge med på barnets utvikling og sikre underveis som man ser at utfordingene oppstår. På den måten kan man fordele utgiftene utover årene, samt at barn er veldig forskjellige.

Vi minner om at alle våre sikkerhetsprodukter er BPA frie! Sikkerhetsproduktene er ikke leketøy. Enkelte produkter som medisinske utstyr, silikon tannbørste etc oppbevares utenfor rekkevidde for barn.